Michiel Bornkamp

Ik ben Michiel Bornkamp, getrouwd en een trotse vader van 2 prachtige dochters. In 1978 geboren in Den Haag en nu woonachtig in Voorburg. In mijn leven heb ik altijd veel aan (top)sport gedaan. Vanaf mijn 7e tot mijn 23e jaar heb ik rugby gespeeld bij de Haagsche Rugby Club. Na de nodige blessures en bezoekjes aan de fysiotherapeut, was mijn interesse in het menselijk lichaam gewekt en ben ik fysiotherapie gaan studeren. In 2001 ben ik als fysiotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden. Na 3 jaar te hebben gewerkt als fysiotherapeut wilde ik graag verder studeren. Ik wilde weten waarom een klacht ontstaat en wat de oorzaak is. Voor veel klachten aan het bewegingsapparaat is fysiotherapie een goede keuze, maar ik zag ook dat het vaak slechts een kortdurend effect heeft en je symptoomgericht behandelt. De keuze was snel gemaakt, Osteopathie.

Naast mijn werk als fysiotherapeut ben ik de 6 jarige opleiding Osteopathie gaan volgen aan het College Sutherland in Amsterdam.

Het spreekt mij zeer aan dat ik niet alleen specialist ben van het bewegingsapparaat, zoals de fysiotherapeut, maar dat ik nu ook gedegen kennis heb van de rest van het lichaam op gebied van anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, embryologie, etc. Door de opgedane theoretische en praktische kennis en ervaring ben ik nu specialist op het gebied van beweeglijkheid van alle structuren en weefsels in het lichaam. Ik weet ook de verbanden tussen de verschillende systemen te leggen en kan zodoende werkelijk invloed uitoefenen op een fysieke klacht.

Tijdens het behandelen van een patiënt moet de rol van emotie, gedrag, karakter en persoonlijke situatie niet uit het oog worden verloren. Deze kunnen invloed hebben op het klachtenpatroon van de patiënt. Als osteopaat ben ik opgeleid om die verbanden aan elkaar te koppelen en te behandelen wat nodig is.

De patiënt staat centraal in de behandeling én in het herstellen van zijn of haar klacht. De osteopaat creëert de voorwaarden voor dat herstel en vervult een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van de patiënt.

Dit is de kracht van osteopathie…

Michiel Bornkamp

Voor het maken van een afspraak, kunt u gebruik maken van de online agenda

Michiel Bornkamp

C.O. MRO, lid NVO, NOF

Specialisatiegebieden:
– Buik- en darmklachten
– Baby’s en kinderen

Werkdagen:
Alphen a/d Rijn Vitalis: maandag, dinsdag, vrijdag
Voorburg Huijgenscentrum: woensdag, donderdag

ONLINE agenda

Email: info@bornkamposteopathie.nl

Tel: 06-13735703 / WhatsApp

(Na)scholing:
2011: Darmtherapie voor de osteopathie
2012: Osteopathie en Wetenschap
2013-2014: Opleiding osteopathie bij baby’s, kinderen en zwangere vrouwen
2014-2015: Psycho-Neuro-Immunologie (PNI) en Osteopathie
2017: Intercollegiaal Symposium Viscera
2017: Snijzaal Practicum Erasmus Universiteit
2019-2020: Embryologie: Anatomie & Ontogenesis
2021:  Symposium: Verklevingen en chronische buikklachten, diagnostiek en osteopatische behandeling
2021-2023: Cursus geïntegreerde technieken, volgens methode F. De Bakker